161578993 1843919599122575 2973254216110220927 n

Podkarpacki ZPN zawiesił wszystkie prowadzone przez siebie rozgrywki. Na pewno nie rozegramy trzech najbliższych zaplanowanych kolejek A-klasy.

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 20 marca 2021 roku na terenie całego kraju wprowadzone zostały obostrzenia, polegające m. in. na zamknięciu obiektów sportowych, które obejmują również rozgrywki amatorskie.

W chwili obecnej prowadzone są konsultacje z klubami IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na temat statusu piłkarzy i możliwości dalszego prowadzenia rozgrywek pomimo wprowadzonych obostrzeń. O wyniku tych konsultacji oraz podjętej decyzji poinformujemy osobnym komunikatem.

Ograniczenia nie dotyczą rozgrywek młodzieżowych drużyn zrzeszonych w strukturach Podkarpackiego ZPN (posiadających stosowne zaświadczenie) Rozgrywki grup młodzieżowych będą się odbywały zgodnie z zaplanowanymi terminarzami rundy wiosennej.

W świetle Rozporządzenia prowadzenie działalności związanej ze sportem, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych zostało dopuszczone wyłącznie dla sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a w przypadku dzieci i młodzieży, ograniczone do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy potwierdzonego stosownym zaświadczeniem.

Wystawione do tej pory zaświadczenia o przynależności do Związku i uczestnictwie w rozgrywkach młodzieżowych pozostają ważne. Nie ma konieczności ponownego wystawiania dokumentów. Szczegóły dot. wystawiania zaświadczeń można znaleźć tutaj: http://podkarpackizpn.pl/…/2276-oswiadczenia-o…

Chcemy również podkreślić, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wystawiane zaświadczenia uprawniają do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku zespołów seniorskich.

167358428 1859392870908581 6841202433026812329 n

Podkarpacki ZPN poinformował dzisiaj o możliwości wznowienia rozgrywek seniorskich oraz młodzieżowych od weekendu 24/25 kwietnia.

173229230 133753745423939 5160656556415891710 n