• Najbliższy mecz

  12.03.2022 (sobota) 00:00

  Stadion w Dzikowcu

  Klasa A

  KOLEJKA 18

 • Ostatni mecz

  13.11.2021 (sobota) 13:30

  Klasa A

  Stadion w Ostrowach Baranowskich

  KOLEJKA 17

 • Tabela

  PozycjaKlubMPkt
  41527
  51527
  61526
  71526
  81524
 • Członkowie klubu

  czlonkowie

  Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

  1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym do władz LKS „START” z ograniczeniami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
  2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz LKS „START”,
  3. brania udziału w pracach statutowych organów działalności LKS „START”,
  4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności LKS „START”,
  5. korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez LKS „START”,
  6. korzystania z urządzeń i sprzętu LKS „START” na zasadach określonych przez Zarząd,
  7. reprezentowania barw i noszenia odznaki LKS „START”,
  8. brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez LKS „START”,
  9. wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd,
  10.  korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd.