1start

Prosimy o wsparcie
1% na rzecz Klubu LKS START Wola Mielecka


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJA PARTNERSTWO
02-991 Warszawa ul. Bruzdowa 118K, tel.+48 22 2010525
e-mail: fundacja@partnerstwo.pl http://www.partnerstwo.pl KRS: 0000197334 Regon: 015693780

1% na TWÓJ KLUB

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz olejny uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której klub sportowy LKS START Wola Mielecka pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38 lub PIT-28) podając :

  • numer KRS: 0000197334

oraz

  • cel wpłaty: LKS Start Wola Mielecka, Wola Mielecka 405, 39-300 Mielec (przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 – poz.126-130, PIT-36 – poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62).

Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108 , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61 ).

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.

Szczegóły na https://www.partnerstwo.pl

Zarząd LKS START Wola Mielecka